Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Deze pagina gaat over mij, maar ook over jou, want in mijn leven speelt taal en tekst een grote rol en het kan ook in jouw leven en
jouw bedrijf een grote of kleinere rol spelen.

Bedrijfsgegevens

Woordprikkels Mr. Groen v. Prinstererlaan 161 9406 NB Assen 0655322060 www.woordprikkels.nl info@woordprikkels.nl KvK-nummer: 65209842

1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de website en de werking van de website (www.woordprikkels.nl) wordt gebruikgemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingegaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.woordprikkels.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, die staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Social Mediabuttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacyverklaringen van de door Woordprikkels gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Woordprikkels (voor diegene is deze informatie) willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Laposta kun je vinden in hun privacy policy.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je bij de instellingen van je browser zijn. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

3. Google Analytics

Graag wil ik inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

4. Social Media Kanalen

Woordprikkels maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook en LinkedIn. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Woordprikkels gebruik van buttons, links en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaringen van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

5. Privacy algemeen

Woordprikkels verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt. Ook de gegevens van Google Analytics worden niet opgeslagen, enkel om te zien hoe de website functioneert. Het bezoek aan de website is daardoor ook anoniem.

6. Verzamelde informatie

Woordprikkels maakt gebruik van contactformulieren zodat jij persoonlijke gegevens aan haar kan verstrekken. Deze gegevens slaat zij op. Wanneer je klant wordt bij Woordprikkels worden ook je naam en contactgegevens opgeslagen. Bij zakelijke klanten zal het KvK-nummer genoteerd en gecontroleerd worden.

Woordprikkels slaat de volgende gegevens op:

 • (bedrijfs)naam en/of contactpersoon
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • kvk-nummer
 • btw-identificatienummer

Je krijgt van Woordprikkels alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Laposta gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend.

7. Doel van verzamelde informatie

De opgeslagen gegevens worden gebruikt voor:

 • Het afhandelen van betaling.
 • Jou kunnen bellen indien dit nodig is voor mijn dienstverlening.
 • Je te informeren over wijzigingen in mijn dienstverlening of producten/diensten.
 • Het kunnen toezenden van documentatie.
 • Het beantwoorden van vragen.
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee mijn website te verbeteren en mijn aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

8. Delen met anderen

Woordprikkels verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Woordprikkels indien nodig een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Woordprikkels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Hoe lang we gegevens bewaren

Woordprikkels bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

Je bedrijfsgegevens worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.
Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na een maand verwijderd.
Na het afronden van de opdracht worden overige gegevens die nodig waren voor uitvoering van de opdracht, anders dan bedrijfsgegevens, na zes maanden verwijderd.

10. Inzagerecht

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Woordprikkels heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruik wilt maken van jouw inzagerecht of een vraag hebt, neem dan contact op via info@woordprikkels.nl.

11. Beveiliging van gegevens

Woordprikkels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@woordprikkels.nl.

12. Klacht

Heb je een klacht over de bewaring van je persoonsgegevens? je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Pin It on Pinterest