Dit is een gastblog van Anita van den Bosch-de Gier van RegelRecht Advies. Recht en taal zijn innig met elkaar verstrengeld. Het is niet voor niets dat David Mellinkoff in 1963 in zijn boek Language of the Law het volgende schreef: “Law is a profession of words.” Maar...